Anasayfa > 0-2 Yaş > Fiziksel Gelişim
Bebeklik ve Yürüme Çağında Fiziksel Gelişim (0–2) Yaş

1.Fiziksel Gelişim: Bebekler ve yürüme çağındaki çocuklar çok hızlı bir gelişim gösterirler. Vücutlarında büyüklükleri, kas-yağ oranları, iskelet gelişiminin takibi hekimler tarafından izlenmektedir ve büyüme normlarına uygunluğu değerlendirilmektedir. Çocuklar aynı yaşta da olsa, fiziksel olarak farklı hızda gelişirler. Bazıları diğerlerine göre daha yavaş veya hızlı vücut olgunluğuna ulaşabilir.

2.Beyin Gelişimi: Doğumda, insan beyni diğer organlarla ve vücut bölümleriyle kıyaslandığında yaklaşık olarak bir yetişkin beyni kadardır. Doğumdan sonra da beyin gelişimi hızla devam eder. Çevreden alınan uygun uyaranlar, çocuğun motor, bilişsel ve sosyal becerileri kazanmasını sağlayan iletişim sistemlerini oluşturur. Beynin olgunlaşmasında genetik özellikler, çevre koşulları ve çocuğun yaşadığı deneyimler oldukça etkilidir. Çocukların yaşadıkları yoğun stres fiziksel gelişimin gecikmesine, öğrenme problemleri yaşanmasına, dikkat bozukluğu ve öfke kontrolü gibi problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Doğumda, insan beyni diğer organlarla ve vücut bölümleriyle kıyaslandığında yaklaşık olarak bir yetişkin beyni kadardır. Doğumdan sonra da beyin gelişimi hızla devam eder. Çevreden alınan uygun uyaranlar, çocuğun motor, bilişsel ve sosyal becerileri kazanmasını sağlayan iletişim sistemlerini oluşturur. Beynin olgunlaşmasında genetik özellikler, çevre koşulları ve çocuğun yaşadığı deneyimler oldukça etkilidir. Çocukların yaşadıkları yoğun stres fiziksel gelişimin gecikmesine, öğrenme problemleri yaşanmasına, dikkat bozukluğu ve öfke kontrolü gibi problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Son yıllarda, dil gelişimi, okuma, sanat, fen, matematik ve spor eğitimi sunan kurumların artmasıyla, kapasitelerinin üzerinde uyarıcılarla uyarılan çocukların keşif ve öğrenme meraklarının tehdit edildiği bir ortam yaratılmış olmaktadır. Üstelik bu tür yoğun müfredatlar çocukların beyin potansiyellerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Okul öncesi çağda bulunan çocuklara ebeveynleri veya bakımını üstlenen kişiler tarafından yaşlarına uygun materyaller, eğlenceli oyunlar ve bazı gündelik aktiviteler sunuldukça, beklenen yaşa uygun beyin gelişimi doğal olarak oluşmaktadır. Mesela kendi istediği gibi yemek yemesine izin verme, birlikte şarkı söyleme, resimli kitapları incelemek ve ona anlatmak beyin gelişimine uygun deneyimlere örnek olabilir.

Bebeklik ve yürüme çağında fiziksel gelişimi genetik faktörler, beslenme, sağlık durumu ve çocuğun hissettiği duygusal mutluluk gibi unsurlar etkilemektedir. Beynin ve vücudun hızla geliştiği ilk iki sene için beslenme oldukça önemlidir. Bebeklerin sağlıklı organ gelişimi için yeterli beslenmeye ihtiyacı vardır. Bebeklik döneminde anne sütü doğru ve yeterli beslenme için en uygun besindir.

3.Motor Gelişimi: Motor beceriler kaslardaki gelişmeye bağlı olarak öğrenilmiş yeteneklerdir. Emekleme, ayakta durmaya ve yürümeye çalışma, oturma, uzanma, dönme gibi motor beceriler, dışarıdan etki edecek birçok faktör sayesinde desteklenir.

Motor becerilerin gelişiminde çocuğun merkezi sinir sistemi ve vücudunun hareket etme kapasitesi kadar, çocuğa çevreden verilen destek ve motivasyonu etkilidir. Bir nesneyi tutma, kavrama, bırakma, çevirmeye imkan veren ince motor gelişimi nesneleri inceleme ve onlar keşfederek bilgi geliştirmeye imkan vererek bilişsel gelişime katkı sağlamaktadır. 1 yaşından itibaren nesneleri baş parmağı ve işaret parmağı arasına alarak kavrama ve bunlarla oynama gelişimi büyük ölçüde gelişir. Bebeklere motor gelişimleri için bulundukları aya göre uyarab vermek önemlidir. Aksi takdirde aşırı uyarma, motor beceri gelişimini olumsuz etkileyebilir.

4.Algısal Gelişim Algısal süreç bebeklerin ses, ışık, koku gibi bazı uyaranlara maruz kaldığında bunları anlamlandırmasına ilişkin aktif bir süreçtir. Bebeklerin algısal gelişimi, yaşadıkları çevrede ve kültürde anlamlı algısal kalıplar kazanmalarını sağlar. Böylece çevrelerindeki kişilerle, aile üyeleriyle, arkadaşlarıyla yaşamdaki deneyimleri paylaşabilirler.

İşitme: Yeni doğan bebeklerde işitme algısı oldukça gelişmiştir. İnsanların çıkardığı sesleri ayırt edebilmektedirler. İnsanları konuşurken dinlerler ve bazı anlamlı seslere odaklanırlar. 6. aydan itibaren anadile duyarlılık süreci başlar. Yabancı bir dilden ziyade, anadillerinde yapılan konuşmalara dikkatlerini yönlendirirler. Bu özellikle sosyal becerilerine destek olacak bir sürecin başlangıcıdır. Konuşmaları dinlerken yüz ifadelerini takip ederler ve bazı kelimelere, kısa cümlelere aşinalıkları gelişir. Aslında tam olarak konuşmaya başladıkları dönemin öncesinde konuşma yapılarının anlamlarını öğrenirler.

Görme: Bebeklerin görsel algıları doğumdan itibaren önemli ölçüde gelişim gösterir. Yaklaşık 2 aylık olduklarında baktıkları nesnelere odaklanabilirler ve 4 aylık olduklarında renkleri algılamaya başlarlar. Görme algıları geliştikçe çevrelerini daha iyi tanırlar ve algılarlar. Böylece yaşam becerileri için pek çok önemli bilgileri toplamaya başlarlar.

Bebekler çevrelerini incelerken, etrafındaki cisimlerin özelliklerini ve duruşlarını keşfederler. Görsel algılarının gelişimi ile ilgili derinlik, örüntü ve nesne algısı olmak üzere üç önemli nokta vardır. Örneğin bebekler yaklaşık 6 aylık olduklarında bir nesnenin yüzeyini dokunarak hissedebilirler ve bu derinlik algılarını geliştirir. Bebekler büyüdükçe daha karmaşık görsellere bakmayı tercih eder. İlk doğdukları zaman yüz resimlerine bakmaktan hoşlanırlar. Tanımadıkları bir yüze bakmaktansa, sürekli gördükleri annelerinin yüzünü görmeyi tercih ederler. 3. aylıktan itibaren farklı yüz özelliklerini ayırt edebilirler ve daha ileriki aylarda duygusal yüz ifadelerini fark ederek mutlu yüz ifadesini, mutsuz yüz ifadesinden ayırabilirler.

Mutluluk:
Büyüme de beslenme kadar çocuğun duygusal hali de oldukça önemlidir. Ebeveyn-bebek arasındaki etkileşim kalitesinin büyümeyi etkilediği görülmektedir. Ebeveynlerin yaşadıkları problemler, çocuğun bakım problemlerine yol açabilir. Ayrıca ebeveynin yaşadığı stres, çocuğun stresini de artırmaktadır. Bu problemlerin çözülmemesi çocuğun fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişiminde sorunlara sebep olabilmektedir.
Biliyor muydunuz?

Bebekler ayaklarını ellerinden daha kolay kontrol ederler ve bir nesneye öncelikle ayaklarını kullanarak ulaşmayı denerler.

Bebeklik ve yürüme dönemi için motor gelişim özellikleri
Şimdi Paylaş