Anasayfa > Çocuklarda Mindfulness > Çocuklar İçin Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)
Çocuklar İçin Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)

Bilinçli farkındalık eğitimi dünyanın pek çok ülkesinde çocukların dikkat, konsantrasyon, sabır, hoşgörü ve içtenlik gibi becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanmaktadır. Bilinçli farkındalık, dikkati belirli bir şekilde ve bilinçli olarak mevcut anda odaklamak anlamına gelmektedir.

Çocuklar mindfulness eğitimi ile sakinleşmeyi, konsantre olmayı ve dikkatlerini yönetmeyi öğrenirler. Düşündükleri, hissettikleri ve deneyimledikleri şeylerle ilgili yargılardan arınıp, iç dünyalarıyla yakınlaşırlar. Zor düşünce ve hisleri bastırmadan ve onlara kapılmadan, dikkatle hayatlarına dahil etmeyi öğrenirler. Kendilerine ve başkalarına karşı nazik olmayı öğrenirler. Farkındalık, çocukların yaşamlarını önemli şekillerde doğrudan iyileştirebilir.

En son araştırmalar tarafından önerilen faydalardan bazıları şunlardır:

  • Dikkat ve konsantrasyonda artış
  • Artan sosyal beceriler
  • Artan çalışma belleği ve planlama ve organizasyon
  • Artan benlik saygısı
  • Artan sakinlik, rahatlama ve kendini kabul etme duygusu
  • Artan uyku kalitesi
  • Azalan DEHB davranışları (hiperaktivite ve dürtüsellik)
  • Azalmış olumsuz etki/duygular
  • Kaygı azalması, daha az davranış ve öfke yönetimi sorunu
Mindfulness eğitiminde şu konulara odaklanılır:
Dikkati odaklamak ve gözlem
Bedensel duyumların farkındalığı
Hoşa gitmeyen anların farkındalığı ve kabul
Bilinçli farkındalıkla hareket etmek
Düşünceleri gözlemlemek ve bunlarla baş etmeyi öğrenmek
Kendisine ve çevresindekilere karşı nezaket geliştirmek
Yöntem
Eğitim, hikaye okuma, nefes egzersizi, esneme hareketleri, odaklanma çalışmaları, gibi uygulamaları içerir.
Uygulamalardan sonra ebeveynler, çocukları ne hissettiğini ifade etmeye cesaretlendirir ve buna yardımcı olur.
Temalar

Nefes farkındalığı çalışması yapılır

Kazanım: Çocuklar gevşediklerini fark ederler ve bu da her çocuğun hoşuna gider. Çocuklar yorgun olduklarında, huzursuz olduklarında, bir yeri acıdığında veya kızdığında nefese odaklanmak onlara yardımcı olur.

Bedensel duyumları fark etme çalışması yapılır. Bedenin farkında olmak herkes için önemlidir. Bu bölümde bedensel sinyalleri dinleme ve uygun şekilde tepki verme çalışmaları yapılır.

Kazanım: Çocuklar erken yaşta bedenlerinden gelen sinyalleri fark etmeyi öğrenirler. Bedenlerinde neler olup bittiğini bilinçli şekilde hisseden çocuk, küçük yaşta sınırların olduğunu da öğrenir. Bedenlerini tanımayı ve ona dikkat etmeyi öğrenirler.

Yaşadığı olayları veya çevresindeki kişileri yargıladığını veya yorumladığını fark etmek ve bu yorumları bırakabildiğini fark etmek üzere çalışmalar yapılır.

Konsantrasyon çalışması yapılır (nefesi izleyerek).

Kazanım: Dokunduğu, tattığı veya kokladığı şeyler hakkında daha önceki deneyimlerinden farklı, zengin tecrübelere sahip olacağını keşfeder.

Duygular yaptığımız, düşündüğümüz veya tecrübe ettiğimiz şeylere karşı tepkidir. Bu bölümde çocuklar hoş ve hoş olmayan hislerin hayatın birer parçası olduğunu öğrenirler.

Kazanım: Çocuklar beden duyumlarına geri dönmeyi ve zihni düşüncelerden uzaklaştırmayı öğrenirler.

Kabul etmek, olan, yaşanan şeyleri, olduğu gibi onaylayan bir içsel tutumdur. Mindfuness çalışmasında hisler, düşünceler ve deneyimleri olduğu gibi net bir şekilde kavramak ve nezaketle kabul etmek ile ilgili çalışmalar yapılır.

Kazanım: Her deneyimin hoş olsa da, olmasa da eşit derecede kabul edilmesiyle ilgili içgörü kazanımı gelişir.

Oturarak ve uzanarak yapılan hareketler ve kısa nefes egzersizleri yapılır.

Kazanım: Çocuklar bedenlerinin sınırlarını keşfeder. Acı hissettiğinde durması gerektiği veya gerektiği kadar hareketlere devam etmesi gerektiği üzerine çalışır. Yapabildiği ve yapamadığı şeyleri görerek kendisine saygı ve güven geliştirir.

Odaklanma egzersizleri yapılır.

Kazanım: Kazanılan nezaket, ve ön yargısızlık, çocukların büyümelerine, kendilerine ve çevrelerindekilere güvenmelerine yardımcı olur. Zorbalığı engeller. Yardımlaşmayı ve birlikte çalışmayı destekler.

Şimdi Paylaş